ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αν εχετε λάβει e-mail αποδοχής της περίληψης της εργασίας σας, παρακαλώ συμβουλευτείτε τις οδηγίες για την υποβολή των τελικών εργασιών.

 

Θα εκδοθεί βιβλίο περιλήψεων (μέγιστος αριθμός λέξεων: 400 λέξεις). Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή των τελικών εργασιών, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 400 λέξεις. Η περίληψη θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα συγγραφέα και ιδιότητα, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση. H περίληψη της εργασίας σας θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2016 στη διεύθυνση:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Επίσης θα δημοσιευτούν οι εργασίες σε πρακτικά με ISBN (μέγιστος αριθμός λέξεων: 2.500 λέξεις). Tα οριστικά κείμενα που θα υποβληθούν προς δημοσίευση στον συλλογικό τόμο (πρακτικά συνεδρίου με ISBN) θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 12 Oκτωβρίου 2016. 

 

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή (με ISBN 978-618-82200-1-0) και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου μετά το πέρας του συνεδρίου. Θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Η έκδοση αυτού του συλλογικού τόμου αναμένεται να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και στη χαρτογράφηση των νέων τάσεων και αντιλήψεων στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τη Δημόσια Διοίκηση.

 

Μετά το συνέδριο θα επιλεγούν εργασίες (μόνο οι εργασίες που θα έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο) για να δημοσιευτούν σε ειδικά special issues σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε ειδικούς συλλογικούς τόμους: 

1. Advances in Management and Applied Economics (ISSN: 1792-7544)

2. International Journal of Public Administration in Digital Age (ISSN: 2334-4520)

3. International Journal of Health Research and Innovation (ISSN: 2051-5057)

4. International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing (ISSN: 2053-2369)

5. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (ISSN: 2160-9551)

6. International Journal of Computers in Clinical Practice (ISSN: 2470-8526)

7. Βιβλίο "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας", Broken Hill Publishers, 2016

8. Βιβλίο "Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης: Προτάσεις, Έργα και Δράσεις", ISBN 978-960-92645-5-6, 2016

 

 

 

Μέχρι την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Tελικών Εργασιών απομένουν:

                                                                     

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 
Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΣΥΤΟΔ' 2016, 1-2 Νοεμβρίου 2016, Τρίπολη [webpage]

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ TΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Την Τρίτη 1/11 μετά τους χαιρετισμούς,  στο αμφιθέατρο της Σχολής (11:50-12:00) θα γίνει η απονομή βραβείου στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Ιωάννη Καραβοκύρη. Μετά θα ακολουθήσει η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του ΑΣΕΠ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Τρίπολη, 1 & 2 Νοεμβρίου 2016

Τηλ.: 2710-230172/127/128

Fax: 2710-230172

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.