ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ TEΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης του κειμένου της τελικής εργασίας.

 

Η δομή της περίληψης ερευνητικής εργασίας (μέγιστος αριθμός συγγραφέων: 5) θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:

Εισαγωγή-Σκοπός-Υλικό και Μέθοδος-Αποτελέσματα-Συμπεράσματα-Βιβλιογραφία

Η δομή της περίληψης ανασκόπησης (μέγιστος αριθμός συγγραφέων: 3) θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους ως εξής:
Εισαγωγή-Σκοπός-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας-Συμπεράσματα-Βιβλιογραφία

Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και ο αντίστοιχος τίτλος της
π.χ. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία.

Σε περίπτωση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), ισχύουν τα παραπάνω ανάλογα με την περίπτωση (ανασκόπηση ή ερευνητική εργασία). Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.

Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.

Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ. x 29,7εκ.) με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και 3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπικές διαστάσεις ενός αρχείου word).

Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Verdana 11 pt., να είναι μορφοποιημένο σε μονό διάστημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες, έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοίχιση.

(Πεζοκεφαλαία: Αρχικό γράμμα κάθε λέξης να είναι κεφαλαίο, υπόλοιπα γράμματα πεζά).

Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθεί το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων.

Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο

(π.χ. Γεωργία Δημητριάδου και όχι Γ. Δημητριάδου).

Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στον φορέα ή στο κέντρο προέλευσης, καθώς και στην πόλη του εκάστοτε συγγραφέα.

π.χ. Γεωργία Δημητριάδου1, Δημήτριος Τσορομώκος2, Νικόλαος Αλεξίου1
1. Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Τρίπολη
2. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τρίπολη

Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined) και με έντονη γραφή (bold)

π.χ. Γεωργία Δημητριάδου1, Δημήτριος Τσορομώκος2, Νικόλαος Αλεξίου1

  • To κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα, με τον όρο ότι αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθωρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 2.500 λέξεις συνολικά (μόνο κείμενο, όχι ονόματα και ιδρύματα).
  • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής των εργασιών αν δεν πληρούν τους παραπάνω όρους.
  • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
  • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

 

H βιβλιογραφία θα πρέπει να δίνεται σύμφωνα με το πρότυπο APA Style.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα με τις χρήσιμες οδηγίες.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
 
Τρίπολη, 1-2 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΑΣΥΤΟΔ' 2016, 1-2 Νοεμβρίου 2016, Τρίπολη [webpage]

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ TΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Την Τρίτη 1/11 μετά τους χαιρετισμούς,  στο αμφιθέατρο της Σχολής (11:50-12:00) θα γίνει η απονομή βραβείου στον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Ιωάννη Καραβοκύρη. Μετά θα ακολουθήσει η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του ΑΣΕΠ

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Τρίπολη, 1 & 2 Νοεμβρίου 2016

Τηλ.: 2710-230172/127/128

Fax: 2710-230172

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.